Το ποδοσφαιρικό σωματείο Γ.Σ. Εργοτέλης υιοθετεί τις αξίες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ( Ε.Π.Ο. ) για την εγκαθίδρυση και την εφαρμογή μέτρων σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της UEFA για την προστασία και πρόνοια του ανήλικων ποδοσφαιριστριών, η οποία αποτελεί ευθύνη του σωματείου μας.

Σκοπός του Γ.Σ. Εργοτέλης είναι να εξασφαλίζει ότι τα μέλη της ακαδημίας του βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της ομάδας, και να εξασφαλίζουμε τόσο στις νεαρές αθλήτριες, όσο και στους γονείς/κηδεμόνες αυτών ότι η ομάδα μας παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τις αθλητικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Προς επίτευξη των αυτών των στόχων, η πολιτική του Γ.Σ. Εργοτέλης περιλαμβάνει τα κάτωθι βασικά σημεία: 

α) Με σκοπό την ενημέρωση όλων των διοικητικών υπαλλήλων του σωματείου, του τεχνικού επιτελείου της ομάδας μας και της διοίκησης αυτής, καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι κακομεταχείριση, σωματική ή ψυχολογική βία, και οι περιστάσεις υπό τις οποίες αυτά μπορεί να λάβουν χώρα, τόσο εντός της πολιτικής μας όσο και με σχετικά σεμινάρια κατά την αρχή της αγωνιστικής περιόδου. 

β) Το σωματείο μας διεξάγει σε εξαμηνιαία βάση συνάντηση με τους γονείς / κηδεμόνες των αθλητριών, με σκοπό την ακρόαση οποιασδήποτε παρατήρησης, αρνητικού σχολίου, περιστατικού κα. που αφορά οποιοδήποτε ζήτημα, μεταξύ των οποίων και ζητήματα κακομεταχείρισης ή/και οποιασδήποτε μορφής βίας. 

γ) Μία φορά το χρόνο το σωματείο μας προβάλει εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό στις νεαρές αθλήτριες, προκειμένου να έχουν επίγνωση των σχετικών κινδύνων σωματικής και ψυχολογικής βίας, τόσο στο αθλητικό πλαίσιο του σωματείου όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

δ) Το σωματείο μας δεν δείχνει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής βίας, και εν γένει κακομεταχείρισης εντός των δραστηριοτήτων αυτού. Καταγγελίες από γονείς / κηδεμόνες γίνονται δεκτές με ενημέρωση της γραμματείας του σωματείου, είτε με απευθείας επικοινωνία με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτά καταγράφονται στην ιστοσελίδα της ομάδας. Το σωματείο συνεργάζεται με τους καταγγέλοντες και τις αρχές για την περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση οποιασδήποτε σχετική καταγγελίας.

Ορισμοί

Νεαρό παιδί / νεαρή ποδοσφαιρίστρια: Όταν πρόκειται για ανήλικη αθλήτρια του σωματείου μας, αγωνιζόμενη είτε στην Πρώτη ομάδα αυτής, είτε στα τμήματα υποδομής.

 Κακομεταχείριση: Ο όρος αυτός επικεντρώνεται σε περιστατικά παραμέλησης των νεαρών αθλητριών από τα μέλη της ομάδας ή/και απομόνωση αυτών, τους απρεπής χαρακτηρισμούς προς αυτά, την χρήση τιμωριών από τα μέλη του σωματείου, την λεκτική βία κα. 

Σωματική Βία: Οποιαδήποτε βίαια πράξη διαπράττεται με σκοπό την πρόκληση πόνου ή/και τραυματισμού στα νεαρά παιδιά, ή έχει ως αποτέλεσμα αυτήν ή έστω μπορεί να έχει αυτό το αποτέλεσμα ακόμη και χωρίς την ύπαρξη δόλου εκ μέρους του ασκούντος την πράξη. 

Ψυχολογική Βία: Συμπεριφορές που έχουν ή δύναται να έχουν ως αποτέλεσμα τον ψυχικό τραυματισμό των νεαρών αθλητριών, οι οποίες διαπράττονται με ή χωρίς δόλο από τον ασκούντα τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Πολλές φορές η ψυχολογική βία προέρχεται από συμπεριφορές που αποσκοπούν στην περιφρόνηση, μείωση, αποδυνάμωση ή έλεγχο των παιδιών, ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα του bullying, της καταπίεσης, των απειλών ή του εκβιασμού, του εκφοβισμού ή ακόμη και αποτέλεσμα σωματικής βίας ή γενικότερα κακομεταχείρισης.