ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • Σπύρος Βρέντζος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • Μιχάλης Επιτροπάκης
ΤΑΜΙΑΣ
  • Μιχάλης Σκεπάρνης
ΜΕΛΗ
  • Σπύρος Δανδαρής
  • Γιάννης Μπροκαλάκης