Στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ" του Ηρακλείου και υπ' αριθμόν 301 φύλλο της 7ης Αυγούστου 1929 ημέρας Τετάρτης, αναφέρεται η ίδρυση του αθλητικού σωματείου "Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ" και σημειώνεται με έμφαση η ισχυρότητα του ποδοσφαιρικού τμήματος του συλλόγου καθώς παρουσιάζεται η πρώτη εμφάνιση ποδοσφαιρικής ομάδας του Εργοτέλη η οποία έγινε την Κυριακή 4 Αυγούστου 1929 στο γήπεδο "Χάνδαξ" και με αντίπαλο το σωματείο "Λέων", αγώνα που κέρδισε ο Εργοτέλης με σκόρ 4-0. Χαρακτηριστικά παραθέτουμε το απόσπασμα της εφημερίδας:

"ΙΔΡΥΣΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ" 

Ευχαρίστως πληροφορούμεθα οτι ιδρύθη αθλητική ένωσις υπό τον τίτλον "Ο Εργοτέλης", όστις έχει και ισχυρόν τμήμα ποδοσφαίρου και όστις εντός των ημερών θα συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν προς εκλογήν προεδρείου και διοικητικού συμβουλίου.

Πολλά εξέχοντα φίλαθλα πρόσωπα είχον προτείνει την ονομασίαν ενός σωματείου με το όνομα αυτό το οποίον ενθυμίζει τον πρώτον Ολυμπιονίκην Ηρακλειώτην εκ Κνωσσού καταγόμενον Εργοτέλην. (Σημ.:Ο Εργοτέλης ήταν αθλητής που κατάγονταν από την Κνωσό και ο οποίος ενώ βρισκόταν σε εξορία στην Ιμέρα της Σικελίας από τους πολιτικούς του αντιπάλους, έλαβε μέρος και νίκησε ως Ιμεραίος αθλητής στα Ολύμπια το 472 π.χ. καθώς και στα Πύθια, τα Νέμεα και τα Ίσθμια)

Εκ των προσώπων προσωρινής Διοικούσης επιτροπής πειθόμεθα οτι θα φέρει λαμπρά αποτελέσματα.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ

Κατόπιν εγγράφου προτάσεως του ανεπισήμου σωματείου ο "Λέων" προς την Αθλητικήν Ένωσιν "Ο Εργοτέλης" ήλθον εις συνεννόησιν το παρελθόν Σάββατον ίνα δώσουν μιαν φιλικήν συνάντισιν δια την παρελθούσαν Κυριακήν εις το γήπεδον "Χάνδαξ".

Ούτω την Κυριακήν απόγευμα και την 5 μ.μ. αι ομάδες κατήλθον με μια καλήν φόρμαν. Έχομεν όμως να παρατηρήσωμεν οτι η ομάς του "Λέοντος" είχε προσλάβει 3 παίχτας ήτοι τον Δεσίπρην, Ταμιωλάκην και Μαυράκην άλλων σωματείων, κατόπιν δε επιμόνου συζητήσεως εκ μέρους των, εδέχθη το έτερον σωματείον να παιχθή το μάτς και με τους ξένους παίχτας.

Ο αγών άρχισε την 5μ.μ.Ούτω κατά το πρώτον ημιχρόνιον καίτοι υπερείχον οι παίκται του "Εργοτέλους" εν τούτοις ουδέν αριθμητικόν αποτέλεσμα επαρουσίασαν ειμί ένα αρκετά τεχνικόν με τους συνεχείς συνδυασμούς των.

Κατά το δεύτερον ημιχρόνιον το παιχνίδι έγινεν πεισματοδέστερον, εσημείωσαν δε 4 τέρματα κατά του "Λέοντος" οι παίκται του "Εργοτέλους" έναντι ουδενός.

Όπως λοιπόν παρουσιάζει η εφημερίδα το πρώτο παιχνίδι του ΕΡΓΟΤΕΛΗ έγινε στις 4/8/1929 με αντίπαλο τον ΛΕΩΝ και η ομάδα του ΕΡΓΟΤΕΛΗ επικράτησε με 4-0. Η εφημερίδα παραθέτει και την σύνθεση (δυστυχώς μόνο του Εργοτέλη και έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε τους παίχτες του Λέοντα παρά μόνο αυτούς που αγωνίστηκαν ενώ άνηκαν σε άλλο σωματείο τους οποίους και αναφέρει στο βασικό κείμενο και είναι οι: Δεσίπρης, Ταμιωλάκης και Μαυράκης) την οποία παραθέτουμε και εμείς εδώ όπως την παρουσιάζει η εφημερίδα.

"Εργοτέλης": Τερματοφύλακας: Φουρναράκης, Οπισθοφύλακες Σιριτάκης, Σεμπαλής. Μέσοι:Καλλιπολίτης, Σκλάβος, Κανέλλος. Κυνηγοί:Βουρεξάκης, Κουτζούκος, Πολυζωΐδης, Αθηναίος, Ανεστάσης.

Από την ίδια εφημερίδα και στο υπ αριθμών φύλλο 311 της 20/8/1929 διαβάζουμε και για τον πρώτο αγώνα μεταξύ του Εργοτέλη και του Ο.Φ.Η. ο οποίος διεκόπη στο 35' και ενώ ο Εργοτέλης κέρδιζε με 1-0. Χαρακτηριστικά, παραθέτουμε την αναφορά της εφημερίδας στον αγώνα: 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ 

Την παραλθούσαν Κυριακήν εις το γήπεδο "Χάνδαξ" συναντήθησαν η ομάς του Ομίλου Φιλάθλων μετά του νεοϊδρυθέντος Αθλητικού Συλλόγου "Εργοτέλους".

Αμφότεραι αι ομάδες διεκρίθησαν δια το τεχνικό παίξιμο των. Το μάτς διήρκεσε 35 λεπτά με αποτέλεσμα ενός τέρματος υπέρ του "Εργοτέλους".

Οι λόγοι οίτινες ηνάγκασαν την διακοπήν του παιχνιδιού οφείλονται εις ένα λυπηρόν επεισόδιον το οποίο έλαβεν χώραν δημιουργηθέν εκ μέρους παικτών τινών του Ομίλου Φιλάθλων.