ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΛΥΤΤΟΣ ΕΓΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ...

ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΛΥΤΤΟΣ ΕΓΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΚΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ.