ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ Ο Γ.ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΚΑΙ Ν.ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ.ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡ...

ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ Ο Γ.ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΚΑΙ Ν.ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ.ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΟΙ Ο Γ. ΤΑΜΙΟΛΑΚΗΣ.