Σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς μπαίνει πλέον η Ακαδημία ποδοσφαίρου ΕΡΓΟΤΕΛΗ, καθώς από την Τρίτη 2 Ιουνίου ξεκινούν προπονήσεις και τα τμήματα ηλικίας κάτω των 13 ετών.

Μετά την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31.05.2020 υπουργική απόφαση και συγκεκριμένα του Άρθρου 16, «Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων» δίνεται η άδεια για άθληση χωρίς όρια ηλικίας, κάτι που σημαίνει πως επιστρέφουν στις προπονήσεις και οι αθλητές κάτω των 13 ετών, καθώς οι μεγαλύτεροι έχουν ήδη ξεκινήσει συμπληρώνοντας δύο εβδομάδες δράσης. 

Όλες οι προπονήσεις γίνονται και θα συνεχίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

Το πρόγραμμα των προπονήσεων των τμημάτων κάτω των 13 ετών ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ με αυτό που ακολουθούσαν οι αθλητές πριν την αναστολή της αγωνιστικής δράσης. Παράλληλα με την έναρξη των προπονήσεων θα γίνει ενημέρωση από τους υπεύθυνους της Ακαδημίας προς τους αθλητές και τους γονείς τους, για τον τρόπο λειτουργίας μετά την επανέναρξη των προπονήσεων. 

Προκειμένου να τηρηθούν κατά γράμμα όλοι οι κανονισμοί, οι αθλητές παρακαλούνται να προσέρχονται στο Μαρτινέγκο τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της προπόνησης.