ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Βασίλης Πλεσίτης 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
Νίκος Σουργιάς