ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΠΑΕ», σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της,…

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Περισσότερα...

Πρόσκληση Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της Γ.Σ. Εργοτέλης Π.Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Περισσότερα...

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της Γ.Σ. Εργοτέλης Π.Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Περισσότερα...

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της Γ.Σ. Εργοτέλης Π.Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Περισσότερα...

Πρόσκληση σε Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της Γ.Σ. Εργοτέλης Π.Α.Ε. σε Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Περισσότερα...

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της Γ.Σ. Εργοτέλης Π.Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Περισσότερα...

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της Γ.Σ. Εργοτέλης Π.Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Περισσότερα...

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική…

Περισσότερα...