Συγκλήθηκε σήμερα και συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο των Νέων του Εργοτέλη, το οποίο αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στις 18:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας, οι εκλογές θα επαναληφθούν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στις 18:00.

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου, τα οποία είναι εγγεγραμμένα τουλάχιστον για δύο έτη στο βιβλίο μελών, όπως προβλέπει το καταστατικό. 

Δηλώσεις υποψηφιοτήτων κατατίθενται στη γραμματεία μέχρι την ώρα έναρξης των εκλογών. Εγγραφές νέων μελών θα πραγματοποιούνται επίσης, στη γραμματεία.

Προς ενημέρωση των μελών του Συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης.